Startpagina


BODYFIT PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE


Tape- en bandagetechnieken

Tape- en bandagetechnieken. © Ravaell@concepts.nl

Tape- en bandagetechnieken. © Ravaell@concepts.nl

Tape- en bandagetechnieken. © Ravaell@concepts.nl

Kijk op www.batc.nl onder het kopje Zorgverzekeraars, om te ontdekken of uw zorgverzekeraar de consulten vergoedt.

Sporttherapeut

Vele enthousiaste sportverzorgers zijn werkzaam in of om het sportveld en de sportzaal, vaak in samenwerking met fysiotherapeuten en sportartsen. De ervaring in de praktijk leert dat de basiskennis opgedaan in de sportmassage opleiding vraagt om meer scholing.
Op het veld is alles toch vaak weer anders dan datgene wat op school geleerd is.
Een sporttherapeut is het 'gat' tussen de sportverzorging en de fysiotherapie.

Voor het behalen van het officiële diploma Sporttherapeut
zijn de navolgende cursussen met
goed gevolg afgerond:

Sportmassage
Men kan stellen, dat de sportprestaties - na 1950 - een stormachtige ontwikkeling hebben doorgemaakt. Betere leefomstandigheden, trainingsmethoden, medische begeleiding, materialen enz. zijn er de oorzaak van dat betere sportprestaties geleverd en records gebroken worden.

Zo is de sportmasseur de specialist op het gebied van de sportverzorging, aan wie hoge eisen gesteld wordt. Zowel in de beroepssport als bij de amateurs heeft men meer en meer behoefte aan goed opgeleide sportmasseurs.

Bindweefselmassage
De bindweefselmassage is een vorm van reflexzonetherapie. Mechanische prikkels worden aan de huid en het bindweefsel toegediend middels de diverse bindweefseltechnieken.
Deze prikkels stimuleren zenuwuiteinden waarbij het effect van de prikkel niet beperkt blijft tot de plaats waar behandeld wordt.

De massage stimuleert de aanmaak van prikkelstoffen welke een activerend of sederend effect kunnen geven en behandelt de zichtbare/voelbare veranderingen in de huid en het onderhuids gelegen bindweefsel.

Deze veranderingen worden bindweefselzones genoemd en ontstaan door vegetatieve processen, zoals bijvoorbeeld bij aandoeningen van organen, spieren of gewrichten.

Na een bindweefselonderzoek volgt een massage vanuit een modern neurofysiologisch en neuropsychologisch perspectief.

Specialisatie sportblessures en hun behandeling
De verschillende (sport)blessures en hun behandeling staan centraal.
Door middel van uitgebreid functieonderzoek van de verschillende gewrichten en een bijpassende analyse van het belasting-belastbaarheidsmodel kan inzicht verkregen worden in het ontstaan van een blessure en kan een hieraan gerelateerd advies op maat gegeven worden.

 

 

Het doel is het vergroten van inzicht in het ontstaan van blessures teneinde nog beter adviserend en preventief werkzaam te gaan (eventueel naast de sportarts of fysiotherapeut). Ook verkrijgt de sporttherapeut meer mogelijkheden tot behandeling en ondersteuning van de geblesseerde sporter binnen duidelijk afgesproken grenzen.

Gespecialiseerde tape-en bandagetechnieken
Het preventief en curatief tapen en bandageren van de verschillende gewrichten en spiergroepen. De nadruk ligt op de functionele ondersteuning.

Farmacologie
Tijdens deze inleiding in de farmacologie is kennis gemaakt met de toepassing en werking van de meest voorgeschreven medicijnen. Dit houdt in, de fysiologische werking en de mogelijke bijwerkingen. Extra aandacht is besteed aan die medicatie welke een contra-indicatie hebben voor de behandeling van klachten met bepaalde massagetechnieken.

Sport en voeding
De laatste jaren is maar al te vaak duidelijk geworden dat prestaties binnen de sport zeer nauw samenhangen met een juist uitgebalanceerd voedingspatroon.
Niet alleen voor de prestaties, maar ook blessurepreventief is dit van het grootste belang.

Gelet wordt o.a. op:

  • de relaties tussen de verschillende soorten sport en voeding
  • vitaminen en mineralen
  • wedstrijdvoorbereiding
  • herstel en training

Anamnestische vaardigheden
De anamnese is te bezien als een intakegesprek waarin de therapievraag en de ziektegeschiedenis van de cliënt naar voren komt. Goede gespreksvaardigheden dragen bij aan het creëren van een vertrouwelijke sfeer tijdens de anamnese. Daarnaast wordt tijdens de anamnese vaak uitleg en informatie aan de cliënt gegeven.

Blessurepreventie
Spierpijn en vermoeidheid zijn vaak voorlopers van blessures. Blessurepreventie richt zich op het voorkomen van blessures en herstel na inspanningen. Dat geldt niet alleen voor sporters maar voor iedereen die zich intensief inspant.
Door individueel aangepaste massage, rekoefeningen en spierversterkende oefeningen wordt je lichaam voorbereid op inspanningen. Om de risico's tijdens inspanningen te verminderen kunnen ondersteunende tapes aangelegd worden. Na een blessure krijgt men advies over de manier waarop je spieren en gewrichten kan versterken. Zo nodig wordt men doorverwezen naar een arts of fysiotherapeut.

Een massage kan er voor zorgen dat je sneller herstelt en zonder spierpijn of vermoeidheid verder kunt. naar boven
ravaell@concepts.nl | KvK nr: 20085327 ©BODYFIT PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE