Startpagina


BODYFIT PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE

“Kijk op www.batc.nl onder het kopje Zorgverzekeraars, om te ontdekken of uw zorgverzekeraar de consulten vergoedt.”

BATC Zorgverlener

Een afgestudeerde massagetherapeut kan zich aansluiten bij De Beroepen en Belangen Associatie voor Natuurgerichte Therapeuten en Consumenten (BATC) en zich na acceptatie 'HBO zorgverlener' noemen.

Hierdoor kunnen, zich daarvoor verzekerde patiënten, uitgeschreven facturen bij de zorgverzekeraar declareren.

De vijf natuurgerichte principes van het BATC
Een zorgverlener dient zich bij elke nieuwe cliënt de vraag te stellen:

“Wat is nu werkelijk de oorzaak van ziekte en het onwel bevinden? En wat is er uiteindelijk essentieel nodig voor het helingsproces”?

Om een adequaat antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk om de kracht en werking van enkele natuurwetten te bekijken en deze de juiste plaats te geven binnen onze mogelijkheden om gezond te worden of te blijven. Zowel binnen de groep reguliere als de natuurgerichte zorgverleners houdt men nauwelijks rekening met deze voor het leven zeer belangrijke natuurlijke volgorde.
BATC geregistreerde beroepstherapeuten voldoen aan deze norm.

De basis inzichten luiden:

De basis van het leven is ENERGIE.
Therapeuten hebben zich bekwaamd in energetische vormen van hulp. Zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel.
Deze vorm van hulp is prioriteit 1.

Prikkeloverdracht
Therapeuten hebben zich bekwaamd in het herstel van communicatie systemen van alle zenuwbanen en hun functies naar alle lichaamsdelen. Zonder een goede geleiding van prikkels en of communicatie stagneren functies.
Deze vorm van hulp is prioriteit 2.

Drainage
Therapeuten hebben zich bekwaamd om toxische belastingen zowel in geestelijke en/of stoffelijke vorm te verminderen. Onze cultuur is van dien aard dat we ons dagelijks verontreinigen.
Het gevolg is dat we hiervoor veel energie nodig hebben, doch dat deze steeds minder wordt door de stagnerende prikkels.
Deze vorm van hulp is prioriteit 3

Voeding
Therapeuten hebben zich bekwaamd in voedingsadviezen en/of voedingssupplementen.
Belangrijk is te realiseren dat geestelijke voeding hier gelijk aan staat.
Een essentieel gedeelte om evenwicht te krijgen tussen prestatie en welzijn.
Elk advies werkt niet of nauwelijks, als niet aan prioriteit 1-2-3 is voldaan.

De psyche en het onbewust ziekmakende gedragspatroon.
Therapeuten hebben zich bekwaamd in de natuurgerichte psyche van de mens.
Psychisch en gevoelsmatig is het menselijke gestel zelden in staat om Ziekmakende processen zelf te herkennen en zelfstandig tot verandering te brengen.
Waardige hulp is hierbij van groot belang om inzichten over te dragen van wat de oorzaak van onwelbevinden, ziek zijn enz. heeft doen ontstaan.
Voldoet men aan prioriteit 1-2-3-4 dan is de klik tot verandering snel gevonden.

Deze 5 natuurgerichte principes zorgen voor een effectieve en efficiënte inbreng van zorg.

ravaell@concepts.nl | KvK nr: 20085327 ©BODYFIT PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE