Startpagina


BODYFIT PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE

 

Kijk op www.batc.nl onder het kopje Zorgverzekeraars, om te ontdekken of uw zorgverzekeraar de consulten vergoedt.

SiVAS
Iemand die de SiVAS opleiding voltooid heeft, maakt gebruik van een speciale polstechniek. Deze techniek is uitgevonden door de Franse arts Paul Nogier, die aan het fenomeen eerst de naam RAC (Reflex Auriculo-Cardiac) gaf, maar later - toen het verschijnsel beter werd begrepen - deze naam wijzigde in VAS (Vasculair Autonoom Signaal). Paul Nogier was tevens de grondlegger van de westerse ooracupunctuur, die wereldwijd door vele artsen wordt toegepast.

De VAS maakt het mogelijk om allerlei “regel” systemen te onderzoeken. Op basis van een dergelijk onderzoek kan dan een behandeling worden ingesteld. De interventies die nodig zijn om de gevonden storingen te verhelpen zijn over het algemeen “subtiel” van aard, dat wil zeggen men hoeft slechts lichte gerichte prikkels te geven om tot een oplossing te komen, zoals acupunctuur of homeopathie.
SIVAS staat voor Subtiele Interventies op basis van de VAS.

Het beste kun je het VAS onderzoek van de regel- en stuursystemen vergelijken met een bloedonderzoek. Ook daar kun je makkelijk een honderdtal gegevens checken. De eventuele storingen die je vindt probeer je te matchen met de klachten van de patiënt. Vervolgens zet je een aantal interventies in om de afwijkende data te corrigeren. De meeste interventies die je bij de SIVAS gebruikt zijn afkomstig uit de alternatieve geneeskunde, zoals bijvoorbeeld de acupunctuur en de homeopathie. De reden daarvoor is dat men correcties uitvoert op regelsystemen waarbij een zeer gerichte prikkel nodig is, die vooral op informatie niveau werkt.

Subtiele Interventies
Subtiele interventies zijn zeer lichte prikkels die een grote invloed kunnen uitoefenen op de regelsystemen van de mens. Daarin verschilt het van de conventionele geneeskunde die gebruik maakt van chemische en fysische interventies. Het onderzoek van de regelsystemen en de subtiele interventies is in een stroomversnelling gekomen door de ontdekking van het Vasculair Autonoom Signaal.

 

 

Het Vasculair Autonoom Signaal
Rondom het lichaam bevindt zich een elektromagnetisch veld, het morfogenetische veld of kortweg de aura genoemd. Dat veld draagt informatie over tal van processen die zich in het lichaam en de geest van de eigenaar afspelen. Al sinds mensenheugenis is er belangstelling geweest voor de aura en wat zich daarin afspeelt. De gebrui¬kelijke technieken voor onderzoek (pendelen, kinesiologie, O-ring van Omura, paranormale waarnemingen, vega, biotensor etc) zijn behoorlijk subjectief en sterk afhankelijk van de vaardigheid van de waarnemer en daardoor ongeschikt voor wetenschappelijk onderzoek. Waarmee niets ten nadele van de beoefenaars wordt beweerd, men moet nu eenmaal roeien met de riemen die er zijn. Nu bestaat er echter sinds enkele jaren de mogelijkheid om de aura op een objectieve wijze te onderzoeken.
Het belangrijkste instrument daartoe is de VAS, het Vasculaire Autonome Signaal. Dat is een polssignaal dat reageert op lichte stresserende prikkels en waarmee men interactief onderzoek kan doen. Dit signaal wordt met de vingers gevoeld, maar is net zo goed in laboratorium condities instrumenteel aantoonbaar zoals met een Dopplerapparaat. De VAS kan eindeloos herhaald worden en kan in proefopstellingen door verschillende waarnemers en dubbel blind bevestigd worden.

De VAS werd in 1967 ontdekt door DR. Paul Nogier, een Franse arts die een belangrijke rol speelt in de naoorlogse ont¬wikkeling van de ooracupunctuur. Het bleek echter al spoe¬dig dat de VAS boven het terrein van de (oor)acupunctuur uitsteeg en toepasbaar is in allerlei andere (grens)gebieden van de geneeskunde.

Een fascinerend voorbeeld daarvan is de aura. Met de VAS kan men de structuur, de gelaagdheid en het type informatie in de aura vaststellen. Men vindt daar informatie over de chakra's, energievelden, energiebanen, subtiele lichamen en natuurlijk ook over het fysieke lichaam zelf, inclusief de emoties en karaktertrekken. In ieder geval, wat al eeuwen medisch gezien een nogal obscure bezigheid was, is nu een moderne ontwikkeling binnen de energetische geneeskunde geworden.

Ook op het gebied van de geneesmiddelen is de VAS een belangrijk hulpmiddel. De VAS geeft ons ook de mogelijkheid om de effecten van interveniërende middelen te voorspellen, een behandeling te vervolgen en vast te stellen of een middel zijn doel bereikt heeft. Dat betekent dat ieder die de VAS en de bijbehorende onderzoektechnieken beheerst, voortaan zelf -op een directe manier- kan bepalen of een geneesmiddel voor die individuele patiënt nuttig is, onzinnig is of zelfs schadelijk kan zijn.naar boven

ravaell@concepts.nl | KvK nr: 20085327 ©BODYFIT PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE